Flexiplant

Projekt Flexiplant realizowany jest przez Fundację Regionalne Centrum Kompetencji w ramach programu Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych.

Celem głównym projektu jest umożliwienie dostępu do praktycznych rozwiązań stosowanych w gastronomii i żywieniu z zastosowaniem diety roślinnej i nowych produktów.

Działania zaplanowane w ramach projektu to:
– Stworzenie raportu będącego zbiorem trzech analiz (PL, LT, LV) zawierającego badania, diagnozę i analizę porównawczą w branży gastronomicznej ujmującą diety roślinne.
– Szkolenie z zakresu elastycznego podejścia do żywienia z zastosowaniem diety roślinnej realizowane i prowadzone przez ekspertów i przedsiębiorców branży gastronomicznej z firm współpracujących z Liderem, którego jednym z głównych celów jest propagowanie wiedzy z zakresu żywienia i zdrowia człowieka oraz ochrony środowiska naturalnego.

Podczas szkoleń uczestnicy poznają wyniki badań i doświadczeń nad nowymi produktami i trendami z zastosowaniem maszyn i urządzeń w produkcji ekologicznej i dietetycznej żywności, poznają główne zagadnienia związane z przygotowaniem dań dietetycznych na bazie roślinnej. Powyższe zagadnienia dotyczące nowych trendów w żywieniu jak – fleksiterianizm oraz przygotowane programy szkoleń opierają się na potrzebach pracodawców i ich doświadczeniach we współpracy ze szkołami zawodowymi.

– Przygotowanie przewodnika ujmującego wyniki z wdrożenia szkoleń, wyniki testowania szkoleń w szkołach, rekomendacje dla nauczycieli i praktyków rozwijające szkolnictwo zawodowe w branży gastronomicznej oraz materiały merytoryczne związane z kuchnią dietetyczną opartą na wykorzystaniu roślin.

Partnerzy projektu:
– Fundacja Regionalne Centrum Kompetencji – Lider
REZEKNES TEHNIKUM
Kauno maisto pramones ir prekybos mokymo centras

Okres realizacji projektu: 01.12.2020r. – 30.11.2022r.