Realizowane projekty

 

Projekty w trakcie realizacji:

GASTROTECHNICY” w ramach Programu Erasmus+ w Akcji Kluczowej 1 „Mobilność edukacyjna” w sektorze „Kształcenie i szkolenia zawodowe”
InnoExperiment – Innovative Approach to Teaching through Experiment” w ramach wymiany dobrych praktyk w Akcji Kluczowej 2 „Partnerstwa strategiczne” w sektorze Edukacja szkolna
Flexiplant” w ramach wymiany dobrych praktyk w Akcji Kluczowej 2 „Partnerstwa strategiczne” w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe
Flexiplant – Kurs online

______________________________________________________________________________________________
Projekty zrealizowane:
 
MECHANIX 2” w ramach Programu Erasmus+ w Akcji Kluczowej 1 „Mobilność edukacyjna” w sektorze „Kształcenie i szkolenia zawodowe”
InnoGastro – Innovative Approach to Gastronomy in Vocational Schools” w ramach wymiany dobrych praktyk w Akcji Kluczowej 2 „Partnerstwa strategiczne” w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe
Prefconstruction” w ramach wymiany dobrych praktyk w Akcji Kluczowej 2 „Partnerstwa strategiczne” w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe
MECHANIX” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) zgodnie z zasadami programu Erasmus+ w Akcji Kluczowej 1 „Mobilność edukacyjna” w sektorze „Kształcenie i szkolenia zawodowe”
Profesjonaliści w zawodzie” w ramach Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPO WP)

Rozwijaj swoje kompetencje razem z nami!