Realizowane projekty

 
Projekty w trakcie realizacji:
 
GASTROTECHNICY” w ramach Programu Erasmus+ w Akcji Kluczowej 1 „Mobilność edukacyjna” w sektorze „Kształcenie i szkolenia zawodowe”
 
InnoExperiment – Innovative Approach to Teaching through Experiment” w ramach wymiany dobrych praktyk w Akcji Kluczowej 2 „Partnerstwa strategiczne” w sektorze Edukacja szkolna
 
Flexiplant” w ramach wymiany dobrych praktyk w Akcji Kluczowej 2 „Partnerstwa strategiczne” w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe
 
Profesjonaliści w zawodzie” w ramach Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPO WP)
______________________________________________________________________________________________
Projekty zrealizowane:
 
MECHANIX” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) zgodnie z zasadami programu Erasmus+ w Akcji Kluczowej 1 „Mobilność edukacyjna” w sektorze „Kształcenie i szkolenia zawodowe”
 
 
MECHANIX 2” w ramach Programu Erasmus+ w Akcji Kluczowej 1 „Mobilność edukacyjna” w sektorze „Kształcenie i szkolenia zawodowe”
InnoGastro – Innovative Approach to Gastronomy in Vocational Schools” w ramach wymiany dobrych praktyk w Akcji Kluczowej 2 „Partnerstwa strategiczne” w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe
Prefconstruction” w ramach wymiany dobrych praktyk w Akcji Kluczowej 2 „Partnerstwa strategiczne” w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe
 

Rozwijaj swoje kompetencje razem z nami!