Rozwój kompetencji w regionie

Regionalne Centrum Kompetencji zaangażowane jest w następujące przedsięwzięcia i inicjatywy edukacyjne:

 • Fundacja przygotowała materiał na Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych
  Fundacja Regionalne Centrum Kompetencji w Białymstoku w listopadzie 2020r. została zaproszona do grona instytucji i podmiotów współtworzących tegoroczny Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych 2020 – Odkryj swój talent! „Zawodowcy przyszłości” – będący w tym roku wyjątkowo konferencją on-line. Fundacja przygotowała reportaż na 1 część 1 sesji tematycznej poświęconej roli podmiotów gospodarczych w procesach kształcenia pt. „Pracodawca kluczowym partnerem w kształceniu zawodowym.” W wydarzeniu wzięło udział ponad 1000 uczestników z czego ponad połowa zapisała się i obejrzała również nasz panel. Wszystkie materiały z wydarzenia można przeglądać na stronie wydarzenia VET WEEK. Cały materiał przygotowany przez Zespół naszej Fundacji można również pobrać i obejrzeć TUTAJ.

 

 • Fundacja angażuje się w wymianę dobrych praktyk
  W ramach upowszechniania rezultatów i wymiany dobrych praktyk z współpracującymi z Fundacją RCK szkołami i przedsiębiorcami, zapraszamy do zapoznania się z raportem zawierającym aktualne trendy dietetyczne, przygotowanym przez Partnerów projektu „vetDIET” w ramach Programu Erasmus+, Akcji 2: Partnerstwa Strategiczne.
  Report_vetDIET_FINAL

 

 • Fundacja bada jakość kształcenia zawodowego w Suwałkach
  Fundacja Regionalne Centrum Kompetencji w Białymstoku w okresie styczeń – czerwiec 2020 przygotowała raport dotyczący jakości kształcenia zawodowego w szczególności w kontekście jego dopasowania do potrzeb rynku pracy i kluczowych pracodawców Suwałk odnoszącego się do Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach, Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach oraz Zespołu Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach.

 

 • Fundacja po raz kolejny angażuje się w promocję kształcenia zawodowego
  We wtorek 15 października 2019r. Fundacja organizuje spotkanie pn.: „Rozwój kompetencji – forum dobrych praktyk” które ma za zadanie promować i upowszechniać dobre praktyki projektów w obszarze szkolnictwa zawodowego w ramach programu Erasmus+. Celem wydarzenia jest również dyskusja nt. oczekiwań przedsiębiorców wobec postaw i kwalifikacji uczniów szkół zawodowych oraz prezentacja doświadczeń szkół w zakresie współpracy z przedsiębiorcami. Uczestnikami będą przedstawiciele szkół i lokalni przedsiębiorcy. Podczas spotkania odbędzie się również panel dyskusyjny, w trakcie którego uczestnicy wymienią się doświadczeniami, uwagami i spostrzeżeniami w obszarze praktycznej nauki zawodu. Spotkanie pozwoli również na wymianę dobrych praktyk. Forum odbędzie się w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii Politechniki Białostockiej w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych 2019.

Program wydarzenia

 

 • Regionalne Centrum Gastronomiczne szkoli przyszłych baristów z Łap
  W dniach 8-10.12.2017r. odbył się kurs baristyczny skierowany do uczestników kształcenia na kierunku technik hotelarstwa w Zespole Szkół Mechanicznych im. St. Czarnieckiego w Łapach. Zawód baristy jest coraz bardziej pożądany na naszym rynku pracy. Uczestnicy kursu zdobyli wiedzę i umiejętności, które pozwolą wyróżnić ich spośród wielu aspirujących do bycia profesjonalistą w zawodzie. Zajęcia składały się z części teoretycznej i praktycznej. W pierwszej kolejności odbył się wykład, w trakcie którego omówiono m.in. techniki pracy baristy, teoretyczne informacje o kawie, techniki spieniania mleka oraz wykończenia kaw. W kolejnych dniach uczestnicy kursu mieli możliwość osobiście przećwiczyć wykonanie napojów przygotowując je na profesjonalnych gastronomicznych ekspresach ciśnieniowych i wysokiej jakości kawach. Co ciekawe, zajęcia poprowadziła certyfikowana baristka, która jest absolwentką ZSM w Łapach. Kurs kończył się wręczeniem certyfikatów uczestnikom, którzy z oceną pozytywną zakończyli egzamin teoretyczny i praktyczny.
  Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć:

 

 • Seminarium „Staże a rozwój przedsiębiorstw” to wydarzenie organizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych 2017. Wydarzenie odbędzie się 22 listopada 2017r. o godzinie 10.00 w sali nr 34 Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. Seminarium ma za zadanie promować i upowszechniać dobre praktyki projektów mobilności w ramach programu Erasmus+. Celem wydarzenia jest również dyskusja nt. oczekiwań przedsiębiorców wobec postaw i kwalifikacji uczniów szkół zawodowych oraz prezentacja doświadczeń szkół w zakresie współpracy z przedsiębiorcami. Uczestnikami będą przedstawiciele szkół i lokalni przedsiębiorcy. Podczas spotkania odbędzie się panel dyskusyjny, w trakcie którego uczestnicy wymienią się doświadczeniami, uwagami i spostrzeżeniami w obszarze praktycznej nauki zawodu. Spotkanie pozwoli również na wymianę dobrych praktyk. Zapraszamy do udziału w wydarzeniu – Program seminarium.

 • Międzynarodowa wymiana młodzieży z Unii Europejskiej. Uczestnikami projektu będą młodzi ludzie w wieku od 18 do 30 lat, pochodzący z 9 krajów europejskich takich jak: Hiszpania, Włochy, Grecja, Estonia, Chorwacja, Litwa, Bułgaria, Łotwa, Słowenia i Polska. Każda grupa uczestników z każdego kraju będzie liczyła cztery osoby, a dodatkowo każda grupa będzie miała swojego lidera grupy. Głównym celem inicjatywy jest promowanie idei zdrowego żywienia. Wymiana poglądów i doświadczeń przyczyni się do rozwijania tolerancji, poszerzenia wiedzy o innych kulturach, znalezienia cech łączących różne kultury oraz zatarcia stereotypów.

 

 • Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów trzech szkół technicznych z woj. podlaskiego. Uczestnikami projektu będzie 24 uczniów kształcących się w zawodzie technik mechanik. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie zdobędą praktyczne umiejętności w swoim zawodzie.

 

 • Konsultacje techniczne z 20 przedsiębiorcami z woj. podlaskiego, co ma na celu określenie zapotrzebowania kompetencji miękkich u pracowników i kandydatów. Diagnoza służyć będzie opracowaniu trzech innowacyjnych szkoleń prowadzonych metodą d-learning.

 

 • Opracowanie i stworzenie innowacyjnego systemu 40-godzinnych kursów w ramach kształcenia zawodowego w określonej i wąskiej grupie kwalifikacji, dostępnych za pośrednictwem platformy edukacyjnej. Kursy będą umożliwiały nie tylko elastyczne czasowo nabycie kompetencji przez ich uczestników, ale również pozwolą na dynamiczną ocenę zdobytych umiejętności pod kątem ich przydatności przez przedsiębiorców, jak również pod kątem oceny umiejętności uczestników kształcenia przez nauczycieli zawodu.

 

 • Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce w ramach projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. W projekcie udział weźmie łącznie 37 uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik agrobiznesu, którzy zrealizują staże w zagranicznych przedsiębiorstwach w Hiszpanii, w mieście Walencja. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie zdobędą praktyczne umiejętności w swoim zawodzie. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem.

 

 • Opracowanie strategii rozwoju szkolnictwa zawodowego (w branży gastronomicznej) w zakresie współpracy międzynarodowej i programu praktyk z elementami kuchni eksperymentalnej