GASTROTECHNICY

Projekt „GASTROTECHNICY” realizowany jest w ramach w ramach programu ERASMUS+, w Akcji Kluczowej 1 „Mobilność edukacyjna” w sektorze „Kształcenie i szkolenia zawodowe” przez Fundację Regionalne Centrum Kompetencji w konsorcjum ze szkołami zawodowymi z województwa podlaskiego.

Członkowie konsorcjum:
Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala w Sokółce
Zespół Szkół nr 1 im. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie

Partnerem zagranicznym jest:
Liderem Konsorcjum jest Fundacja Regionalne Centrum Kompetencji z Białegostoku, która posiada już bogate doświadczenie w kontekście realizacji staży i praktyk za granicami naszego kraju. Uczniowie w dotychczasowych działaniach entuzjastycznie brali w nich udział, z własnej inicjatywy zapisywali się do uczestnictwa, a po zakończonych stażach dopytywali się u nauczycieli czy szkoła jeszcze będzie realizowała podobne staże. Zmotywowało to nas do złożenia projektu na mobilność zagraniczną we współpracy z coraz to nowymi podmiotami.
 
Projekt GASTROTECHNICY realizowany będzie w zawodzie Technik żywienia i usług gastronomicznych i z tego zawodu będziemy wybierali docelowe grupy na wyjazdy w 2020 i 2021 roku.
 
Projekt obejmuje wyjazd na trzytygodniowe staże na Litwie w Wilnie, w których uczestniczyć będą łącznie 2 grupy uczniów szkół wchodzących w skład konsorcjum (20 uczniów – po 10 z każdej szkoły).
 
PROJEKT ROZPOCZYNA SIĘ W LISTOPADZIE 2019 ROKU

Zapraszamy uczniów szkół konsorcjum
do udziału w Projekcie „GASTROTECHNICY”

Erasmus_plusZmienia życie, otwiera umysły.