GASTROTECHNICY

Projekt „GASTROTECHNICY” realizowany jest w ramach w ramach programu ERASMUS+, w Akcji Kluczowej 1 „Mobilność edukacyjna” w sektorze „Kształcenie i szkolenia zawodowe” przez Fundację Regionalne Centrum Kompetencji w konsorcjum ze szkołami zawodowymi z województwa podlaskiego.

Członkowie konsorcjum:
Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego-Hubala w Sokółce
Zespół Szkół nr 1 im. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie

Partnerem zagranicznym jest:

UAB Globalios idejos (Litwa)

Liderem Konsorcjum jest Fundacja Regionalne Centrum Kompetencji z Białegostoku, która posiada już bogate doświadczenie w kontekście realizacji staży i praktyk za granicami naszego kraju. Uczniowie w dotychczasowych działaniach entuzjastycznie brali w nich udział, z własnej inicjatywy zapisywali się do uczestnictwa, a po zakończonych stażach dopytywali się u nauczycieli czy szkoła jeszcze będzie realizowała podobne staże. Zmotywowało to nas do złożenia projektu na mobilność zagraniczną we współpracy z coraz to nowymi podmiotami.
 
Projekt GASTROTECHNICY realizowany był w zawodzie Technik żywienia i usług gastronomicznych i z tego zawodu wybrane zostały docelowe grupy na wyjazdy, które na przekór pandedmii COVID-19 w zrealizowaliśmy podczas wyjazdu w 2021 roku oraz w ramach 2 wyjazdów na mobilności stażowe w 2022r..
 
Projekt obejmował wyjazdy na trzytygodniowe staże na Litwie w Wilnie, w których uczestniczyły łącznie 3 grupy uczniów szkół wchodzących w skład konsorcjum (po 20 uczniów z każdej szkoły naszego konsorcjum).
 
PROJEKT ZAKOŃCZONO W 2022 roku – OPIS DO UPOWSZECHNIANIA
 
 

 

Pending GIFs | TenorŁadowanie galerii wydarzeń (13-11-2019 – 21-10-2022)

 


Zapraszamy uczniów szkół konsorcjum
do udziału w Projekcie „GASTROTECHNICY”

Erasmus_plusZmienia życie, otwiera umysły.