InnoExperiment

Projekt „InnoExperiment – Innovative Approach to Teaching through Experiment” realizowany jest w ramach w ramach programu ERASMUS+, w Akcji Kluczowej 2 „Partnerstwa strategiczne” w sektorze „Edukacja szkolna”, gdzie pod przewodnictwem Lidera projektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu nasza Fundacja Regionalne Centrum Kompetencji w konsorcjum ze szkołą z Litwy oraz z ośrodkiem naukowo-badawczym z Hiszpanii realizuje to partnerstwo strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk.

Członkowie zagraniczni konsorcjum:
Vilniaus Simono Konarskio mokykla

(Ibi, Alicante, Hiszpania)

 

Projekt rozpoczął się w listopadzie 2018r. i potrwa 24 miesiące, tj. do końca października 2020r. podczas których nasza współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk ma za zadanie przynieść wymierne korzyści dla nauczania programowania i robotyki w szkoałch podstawowych.

Innowacyjność w edukacji jest więc głównym celem tego dwuletniego projektu. Projekt ukierunkowany jest na wzrost atrakcyjności i podniesienie jakości kształcenia ogólnego oraz zmniejszenie różnic w osiągnięciach edukacyjnych uczniów instytucji partnerskich poprzez podniesienie wiedzy i rozpowszechnienie idei nauki z elementami programowania, robotyki od najmłodszych od początku edukacji szkolnej.

 

Równie ważne są cele szczegółowe, czyli:

  • wyrównanie dysproporcji edukacyjnych i udoskonalenie wiedzy uczniów szkół partnerskich i kadr instytucji partnerskich poprzez udział w pilotażowym programie nauki poprzez eksperyment,
  • wsparcie nauczania opartego na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, programowaniu, robotyce i metodach eksperymentu,
  • opracowywanie nowych podejść w celu poprawy kompetencji już praktykujących pedagogów i wyposażenie ich we wszystkie kompetencje i umiejętności niezbędne do świadczenia usług o wysokiej jakości,
  • zwiększenie dostępu i promowanie powstałych w Europie otwartych zasobów edukacyjnych.
 
 
ZAPRASZAMY DO MONITOROWANIA POSTĘPÓW PROJEKTU
ORAZ DO KONTAKTU Z NAMI
 

Zapraszamy wszystkie zainteresowane szkoły i uczniów do zapoznania z Projektem
InnoExperiment – Innovative Approach to Teaching through Experiment

Erasmus_plusZmienia życie, otwiera umysły.