Organizacja staży uczniów i nauczyciela z partnerskiej szkoły zawodowej z Kłajpedy na Litwie - Październik/Listopad 2020