Seminarium "Rozwój kompetencji - forum dobrych praktyk" - Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych 2019