Międzynarodowe Spotkanie Partnerów z Polski, Łotwy i Litwy w Białymstoku - projekt Flexiplant, Czerwiec 2021