InnoExperiment - programowanie i robotyka w nauczaniu początkowym- spotkanie z Ministrem Przemysłu w Hiszpanii w Ibi