Badanie luk kompetencyjnych pracowników w przedsiębiorstwach łotewskich