Regionalne cele kształcenia

Regionalne cele kształcenia wynikają ze zdiagnozowanych i udokumentowanych potrzeb regionalnych pracodawców, które prezentujemy poniżej:

  • kształtowanie postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych oraz zainteresowań młodzieży i dorosłych inteligentnymi specjalizacjami,
  • budowanie trwałych więzi, rozwoju oraz dostosowania potencjału i systemu funkcjonowania szkolnictwa i edukacji ustawicznej do potrzeb przedsiębiorstw,
  • kursy, szkolenia i praktyki realizowane na rzecz i w imieniu przedsiębiorców według najwyższych standardów (zarówno zamawianych w regionie, jak i poza nim).